Deprem bölgesindeki sanayici desteklenecek

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında deprem bölgesinde sanayicilerin afet zararlarının giderilmesi için tedbirler getirildi.

“Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi alanı olabilecek yerler

Buna göre, depremden etkilenen yerlerde sanayi alanı olabilecek yerler ilgili bakanlıklarca belirleyecek.

Gerekli izinlerin ve imar planı değişikliklerinin yapılmasının ardından bu alanlarda inşa faaliyetlerine başlanabilecek.

Sanayi iş yerleri borçlandırılar verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan sanayi iş yerleri, hak sahiplerine borçlandırılarak verilecek.

Depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, 3 ay süreyle, afetten etkilenen sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerler; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek alanın durumuna göre ilgili kurumların görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca birlikte tespit edilecek.

Maden ruhsat sahası

Belirlenen alanlara denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı maden ruhsat sahasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca taksir edilecek.

Sanayi alanının, ruhsatın tamamını kapsaması halinde ise maden ruhsatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca iptal edilecek.

Söz konusu alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, ilgisine göre devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

Boş sanayi iş yerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kiralanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen hasar tespit raporuna göre kullanılabilir olduğu tespit edilen boş sanayi iş yerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kiralanabilecek. Kiralanan yerlerde, iş yerleri yıkılan veya ağır hasarlı olan sanayi işletmelerine alt kiralama yapılabilecek. Bakanlıkça ödenecek kira bedelleri ve faydalananlardan tahsiline ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Mühendislik ve mimarlık hizmetleri kredilendirilecek

Depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde depremden etkilenen sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı tesislerinin tamamı ile ihtiyaç duyulan mühendislik ve mimarlık hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir